EKO-MANAGER

Hetman Eko-Manager

Nowoczesne rozwiązanie informatyczne
w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów zintegrowane z Bazą Danych Odpadowych (BDO)

Jednym z ważniejszych elementów pozwalającym kadrze kierowniczej sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem jest odpowiednia i szybka informacja o zdarzeniach mających miejsce w trakcie realizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie

Główne funkcjonalności modułu

Zbieranie odpadów

Przyjmowanie odpadów

Składowanie odpadów

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów

Przekazanie Odpadów

Rozliczanie opłat środowiskowych

Sprawozdawczość i analizy

Integracja z Bazą Danych Odpadowych (BDO)

Zarządzamy nie tylko
ŚRODOWISKIEM
Twoich danych

 
 

Analizy Informatyczne

Opracowanie modelu koncepcyjnego rozwiązań informatycznych w zakładach związanych z gospodarką komunalną

Istotną rolę w zbudowaniu nowoczesnego systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odgrywa również system informatyczny mający za zadanie scalic w jedną całosc tą mnogośc różnorodności procesów zachodzących w przedsiębiorstwie zajmującym się gospodarką odpadami.

Pełne wsparcie