EKO-MANAGER

 
ZUT Szadułki
Zakład Utylizacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczął działalność w lipcu 1992 roku. Właścicielem Spółki jest w 100% Gmina Gdańsk. Na mocy porozumień międzygminnych, Zakład obsługuje również gminy Żukowo, Kolbudy, Gminę i Miasto Pruszcz Gdański oraz Somonino.  Ogółem Zakład Utylizacyjny zajmuje teren ok. 72 ha, z czego większa część przypada na istniejące od 1973 roku składowisko odpadów komunalnych. Zakład jest położony poza miastem, przy Obwodowej Trójmiasta, w odległości 10 km od centrum Gdańska.

Mundo
1 marca 1994 roku w wyniku podziału i likwidacji przedsiębiorstwa komunalnego powstało MUNDO Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o.
Celem tej spółki, której właścicielem od początku jest Gmina Miejska LUBIN, stało się doprowadzenie do prawidłowej gospodarki odpadami na terenie gminy i powiatu. Punktem zainteresowania jest ponad czternastohektarowe składowisko usytuowane w odległości 2 km na wschód od miasta (przy ul. Zielonej 1). Z myślą o przyszłości Spółka przyjęła długofalowy plan działania, w wyniku którego będzie dążyć do zmniejszenia ilości składowanych odpadów.

Międzygminny Związek Celowy we Włodawie
Związek został powołany w 2004 roku do zadań związku należy zaspokajanie potrzeb Gminy w zakresie:
- gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi w powiązaniu z tworzeniem alterntywnych zródeł energii
- modernizacji systemu ciepłowiniczego
Jednym z głównych priorytetów na najbliższe lata jest uruchomienie nowoczesnego zakładu zbierającego i przetwarzającego odpady komunalne na terenie regionu Stara Wieś- Włodawa w wojewodztwie lubelskim.

Ferro Logistic
Pomorskie przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją wyrobów hutniczych. Firma ta prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną produktów najwyższej jakości. Wyroby te posiadają certyfikaty i atesty co zapewnia wysoką jakość oferowanego asortymentu.
Struktura organizacyjna firmy Ferro Logistic stworzona została z myślą o jak najlepszym zaspokojeniu potrzeb klienta.