EKO-MANAGER

 

Poczynając od 2005 roku doświadczyliśmy poważnych zmian polskiego prawodawstwa w zakresie gospodarki odpadami.
Zmiany te spowodowane były potrzebą stworzenia instrumentów pozwalających uzyskac określone przez UE poziomy odzysku odpadów oraz ograniczenie ilości odpadów kierowanych do składowania, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji.
W związku z powyższym gminy otrzymały szereg prerogatyw, mających na celu zbudowanie systemu odbierania odpadów komunalnych, który zapewni realizację powyzszych obowiązków. Istotną rolę w zbudowaniu takiego nowoczesnego systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odgrywa również system informatyczny mający za zadanie scalic w jedną całosc tą mnogośc różnorodności procesów zachodzących w przedsiębiorstwie zajmującym się gospodarką odpadami.

Firma Prokhard oferuje wsparcie na każdym etapie prac nad tworzeniem systemów informatycznych.
Jako firma całkowicie niezależna od dostawców sprzętu i oprogramowania (system Hetman Eko-Manager to autorski produkt), jest w stanie przedstawić klientowi obiektywny, zbiezny z jego interesami punkt widzenia. Profesjonalizm usług gwarantowany jest przez stosowanie sprawdzonych metodyk oraz kompetencje certyfikowanych specjalistów.