EKO-MANAGER

Hetman Eko-Manager

Nowoczesne rozwiązanie informatyczne
w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów zintegrowanych z Bazą Danych Odpadowych (BDO)

Jednym z ważniejszych elementów pozwalającym kadrze kierowniczej sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem jest odpowiednia i szybka informacja o zdarzeniach mających miejsce w trakcie realizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie

 

Hetman Eko-Manager, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie prowadzić gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwie, to także nowa jakość pracy wynikowej nad zgromadzonymi informacjami.

Hetman Eko-Manager jest samodzielnym narzędziem umożliwiającym dokumentowanie zdarzeń w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadu, elementy automatyki przemysłowej integrują system z parkiem maszynowym zakładu eliminując ręczne operacje ewidencyjne.

Najważniejsze procesy i funkcjonalności obsługiwane przez system w zakresie gospodarki odpadami:
Zarządzanie Odpadami

Dzięki integracji z pozostałymi modułami PLATFORMY HETMAN,
Hetman Eko-Manager pozwala na stworzenie jednego, spójnego zintegrowanego systemu informatycznego dla całego przedsiębiorstwa, odpowiedzialnego za obsługę poszczególnych procesów biznesowych, zapewniając przy tym pełną integrację informacji. Funkcjonalności modułu:

Schemat ideowy Hetman Eko-Manager`a przedstawia poniższy rysunek: Model Funkcjonalny Systemu Obsługi Składowiska Odpadów