EKO-MANAGER

Hetman Eko-Manager

Przekazanie Odpadów

Odpady wydobyte ze składowiska lub powstające na skutek przetworzenia odpadów mogą być przewożone do odbiorców wykorzystujących te odpady we własnych procesach produkcyjnych, lub na inne specjalnie do tego celu przeznaczone składowiska bądź zakłady przetwarzania.

 

EKO- MANAGER wspomaga ten proces oferując: