EKO-MANAGER

Hetman Eko-Manager

Przyjmowanie Odpadów

Przyjmowanie odpadów w celu ich składowania lub przetwarzania (unieszkodliwiania) jest szeroko wspomagane przez system poprzez zastosowanie najwyższej klasy i jakości technologii informatycznych.

 

Wykorzystanie technologii z dziedziny radiokomunikacji, automatyki i inżynierii oprogramowania umożliwiło nam sworznie mechanizmów zastępujących lub usprawniających pracę człowieka realizując takie funkcjonalności jak:

Schemat ideowy EKO-MANAGERA przedstawia poniższy rysunek: Ekran Ważenia

Schemat ideowy EKO-MANAGERA przedstawia poniższy rysunek: Model Funkcjonalny Systemu Obsługi Składowiska Odpadów