EKO-MANAGER

Hetman Eko-Manager

Rozliczanie Opłat Środowiskowych

Jednym z istotnych mechanizmów finansowych jest naliczanie i przekazywanie opłat z tytułu korzystania ze środowiska, odpowiednim organom administracji państwowej i samorządowej. EKO- MANAGER jest narzędziem realizującym ten proces tworząc kompletną informację dla ww organów.

 

W zakresie swojej funkcjonalności EKO- MANAGER umożliwia: