EKO-MANAGER

Hetman Eko-Manager

Zbieranie Odpadów

Zbieranie odpadów może być prowadzone z zastosowaniem różnych metod i technik.
EKO- MANAGER został zaprojektowany w taki sposób aby wspomagać ten proces dając możliwość łączenia różnych technik, przez co stał się najlepszym narzędziem informatycznym na rynku.

 

Możliwości zastosowanie funkcjonalności Zbierania Odpadów
w połączeniu z urządzeniami: Wykorzystanie Urządzeń w procesie Zbierania Odpadów