EKO-MANAGER

 

Krótka historia

Nasza firma powstała w 1994 roku i początkowo zajmowała się wdrażaniem zintegrowanych pakietów oprogramowania produkowanych przez wiodące firmy informatyczne w Polsce. Równolegle rozpoczęliśmy pracę nad własnym rozwiązaniem informatycznym dla dużych firm i w ten sposób powstał pakiet Hetman, który początkowo koncentrował się na obsłudze wybranych działów firmy takich jak dział sprzedaży, logistyka magazynowa oraz zarządzanie finansami, planowanie produkcji. W tym zakresie był to jeden z najlepszych systemów komputerowych dostępnych wówczas na rynku. Z naszej oferty najpierw skorzystały duże przedsiębiorstwa z branży papierniczej i do nich też były skierowane nasze pierwsze projekty branżowe.

Rozwój technologii informatycznej pozwolił nam podjąć kolejne wyzywanie, jakim było zaprojektowanie zintegrowanego pakietu oprogramowania przeznaczonego do kompleksowej obsługi wszystkich procesów zachodzących w organizacji ze szczególnym uwzględnieniem procesów produkcyjnych. Projekt ten otrzymał nazwę Hetman2K i od 1997 roku stał się naszym najważniejszym produktem. Pozwolił na pełną integrację procesów biznesowych w organizacji i szybszy obieg informacji, dzięki czemu firmy mogły znacząco obniżyć koszty i wypracować lepszą pozycję konkurencyjną na rynku. Zyskał on uznanie wśród kolejnych klientów i został pomyślnie wdrożony w firmach działających w różnych dziedzinach, takich jak: przetwórstwo tworzyw sztucznych, przetwórstwo spożywcze, świadczenie usług transportowych i wiele innych, zarówno w sektorze prywatnym jak i w państwowym.

Obecnie platforma Hetman to nie tylko program spełniający określone przez użytkownika funkcje, ale również aktywny udział w jego wdrożeniu, pomoc w konfiguracji poszczególnych opcji, aby uzyskać możliwie najlepsze odzwierciedlenie procesów biznesowych klienta w systemie, ciągła praca nad jego rozwojem zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami oraz pełne wsparcie w bieżącej eksploatacji nawet 24 godziny na dobę.

Firma dziś

Obecnie nadal poszerzamy swoją ofertę wykorzystując przy tym najnowsze osiągnięcia świata techniki i staramy się aby nasi klienci mogli natychmiast korzystać z nowych rozwiązań.

Dzięki takiej polityce klient otrzymuje: